Wat kan jij doen?

Frascati is ontstaan vanuit de idee dat er in België nood was aan een orkest waarin jonge, professionele muzikanten samen kunnen musiceren en hun CV verder kunnen opbouwen. Frascati Symphonic telt vandaag meer dan 150 muzikanten uit het Leuvense, aangevuld met musici van over het hele land. En dat is gerust heel letterlijk te nemen, want binnen Frascati wordt momenteel elk conservatorium van België vertegenwoordigd.

In tegenstelling tot vele andere orkesten, bestaat Frascati Symphonic dus uitsluitend uit Belgische muzikanten. Daar zijn we enorm trots op, maar het is niet altijd even gemakkelijk op te boksen tegen de internationaal samengestelde orkesten. Daarom hebben we uw steun heel hard nodig.

De organisatie van de concerten en de dagelijkse logistieke werking van het orkest draait volledig op vrijwilligers. Maar we steeds op zoek naar middelen, via sponsoring en mecenaat.

Sponsors van Frascati dragen het orkest een warm hart toe door middel van een financiële bijdrage of andere vormen van sponsoring en helpen mee aan de uitbouw van het orkest.

Heb je zin om ons te steunen met je tijd, kunde of middelen, neem dan contact met ons op via info@frascatisymphonic.com!

Nederlands